Network marketing je jedan od najboljih poslovnih modela na svetu za:

1. Sve koji su zaposlenici (rade kod nekog za platu) i žele ući u preduzetništvo, odnosno žele imati sopstveni biznis i raditi za sebe.

2. Takođe je odličan način za kreiranje dodatnog izvora prihoda čak i za one koji su preduzetnici jer upravo nam trenutna ekonomska recesija poručuje da moramo imati više izvora prihoda.

Ono što je najvažnije, kroz rad u ovoj vrsti poslovanja stičete dve ključne stvari za pokretanje sopstvenog biznisa...veštine koje gradite kroz rad i edukaciju i stabilan izvor prihoda za pokretanje sopstvenog biznisa (engl. Cash flow)