Brendiranje u Network Marketingu

Picture 2014-12-20 14_43_19Brendiranje u Network Marketingu je od ključnog značaja za vaš uspeh u ovoj vrsti posla. Nažalost jako mali broj Networkera to radi na pravi način. U šta treba ulagati 100% vašeg vremena i novca...?

Kako nešto prodati ili regrutovati novog saradnika?

Picture 2014-12-07 01_23_34Šta je to potrebno danas da bi ste nešto  prodali ili regrutovali novog saradnika?
Prošla su vremena kad je bilo dovoljno napraviti šljašteću reklamu i neprekidno je ponavljati pred potencijalnim kupcima ili budućim saradnicima. Danas je neohodno komunicirati sa tržištem ali je pre toga potrebno steći nekoliko ključnih faktora.
Neophodno je da ispunite tri uslova, a to su...